Produse
Cosul meu

Cosul de cumparaturi nu contine produse.

Autentificare

Adresa de email:

Parola:

» Inregistrare cont

» Recuperare parola

Newsletter
Informatii
Curs valutar
Marci produse
 
 
 
 TERMENI si conditii de confidentialitate
Pentru informarea corecta/directa a Dumneavoastra
 

 
 
Datele transmise de dumneavoastrã sunt supuse reglementãrilor legislatiei române privind prelucrarea lor.
Scopul principal (pentru/de colectare a datelor din partea noastrã ) este o mai bunã colaborare cu clientii nostri.
Datele transmise pot face obiectul prelucrarii ,ce are ca scop dezvoltarea si/sau personalizarea serviciilor oferite de Societatea GECOS TOTAL GRUP s.r.l. ("supermarketacasa.ro").
Datele personale obtinute cu ocazia creerii contului nu sunt/vor face obiectul vreunei tranzactii între GECOS TOTAL GRUP s.r.l. si alte companii. GECOS TOTAL GRUP s.r.l. are dreptul de a utiliza informatiile cu caracter personal furnizate de clienti (chiar si temporar autentificati), sau care figureaza in chestionare diverse si pe care le-au /a-ti completat/aceptat pe orice cale in scopul organizarii de activitati de marketing ,publicitate,statistici,etc...,în strictã conformitate cu prevederile legale referitoare la "protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date". GECOS TOTAL GRUP s.r.l.("supermarketacas.ro") pastreaza aceste informatii si nu le divulgã tertilor decât cu acordul clientilor, sau in situatiile ocazionate/necesare de atribuire a unor premii,promotii sau alte facilitati sau campanii promotionale organizate de "GECOS TOTAL GRUP s.r.l.",precum si in situatiile in care GECOS TOTAL GRUP s.r.l. este obligata potrivit reglementarilor legale,la divulgarea acestor informatii.Nu sunt considerati terti societatile mandatate de GECOS TOTAL GRUP s.r.l. in scopul prelucrarii de date,prelucrare care se face de catre acestea in numele si pentru GECOS TOTAL GRUP s.r.l..Conform legii 677/2001,aveti dreptul de acces gratuit (dar nu mai mult de o data pe an) la datele dumneavoastra,printr-o scrisoare/cerere scrisa,datat si semnata,adresata GECOS TOTAL GRUP s.r.l. ,la adresa de mail contact@supermarketacasa.ro sau la dresa , Bucuresti str.Pitarul Hristache nr.22,sector 1. Aveti deasemenea dreptul de interventie asupra datelor: dupa caz,puteti solicita rectificarea,actualizarea,blocarea sau stergerea datelor care nu este conforma legii 677/2001,in special a datelor incomplete sau inexacte.In conditiile de mai sus puteti,totodata sa solicitati transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conform legii,avand dreptul de a va opune in orice moment,din motive legitime si intemeiate legate de situatia dumneavoastra particulara,ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari,cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.Deasemenea aveti dreptul de a va opune in orice moment,in mod gratuit si fara nici o justificare,ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct,sau sa fie dezvaluite unor terti in asemenea scop. Orice persoana are dreptul de a cere si obtine,retragerea sau anularea oricarei decizii ,care produce efecte juridice in privinta sa ,adoptata exclusiv pe baza prelucrarii de date cu caracter personal,efectuata prin mijloace automate,destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale,precum si competenta profesionala,credibilitatea,comportamentul ori alte asemenea aspecte, precum side a obtine reevaluarea oricarei decizii luate in privinta sa,care o afecteaza,in mod semnificativ,daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de paragraful anterior.Dupa o prealabila mediere a unor situatii ,aveti totodata dreptul de a va adresa justitiei pentru regularizarea acestora.
 
Va informam si despre modelul propus ,de dataprotection.ro (A.N.S.P.D.C.P) pe care-l puteti utiliza in situatia formularii notei de informare anuale (ca un exemplu util pentru dumneavoastra).
 

MODEL DE NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

 (pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, "GECOS TOTAL GRUP s.r.l. ,are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:.............................. (se indică scopul prelucrării).

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare................................(se precizează scopul). Refuzul dvs. determină.................. (se precizează consecinţele refuzului).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:................. (se precizează destinatarii).

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de.................(se precizează denumirea operatorului sau a reprezentantului, precum şi, dacă este cazul, pe cea a împuternicitului)?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la .................................................(se precizează serviciul, organismul sau persoana responsabilă). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în ............... (precizaţi statele), în vederea....................(se precizează scopul transferului datelor în străinătate)."

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Este o metoda in scris utila colaborarii cu noi.

 

  • dacă scopul prelucrării este "selecţie şi plasare forţă de muncă", categoriile de date cu caracter special prelucrate pot fi: „codul numeric personal", „ seria şi numărul actului de identitate", „date din cazierul judiciar".
  • dacă scopul prelucrării este "reclamă, marketing şi publicitate", categoriile de date cu caracter special prelucrate pot fi: „codul numeric personal", „seria şi numărul actului de identitate" pentru câştigătorii promoţiilor (OUG nr. 99/2000).

 

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege 677/2001 (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 
 

Oricum pentru ca respectam confidentialitatea clientilor nostri autentificati,

    si
    Pentru ca ne respectam si pe noi 
   si
    Pentru siguranta dumneavoastra va asiguram ca ne supunem reglementarilor in vigoare dispuse de legea 677/2001.

 

Stima si respect pentru Dumneavoastra CLIENTII NOSTRI,precum si pentru partenerii nostri.

 

www.supermarketacasa.ro        casa de comenzi

 

 
            
 
             Aceasta sectiune este in lucru si va fi completata
          dupa finalizarea notificarilor la A.N.S.P.D.C.P.
 
 
spacer
Website detinut de GECOS TOTAL GRUP S.R.L., CIF: 18601208, Reg.Com: J40/6625/2006